Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Kokoro Shiatsu

 

Algemeen

 1. Kokoro Shiatsu vertrouwt erop dat wanneer u als cliënt een afspraak maakt u kennis heeft genomen en akkoord bent gegaan met onze Algemene Voorwaarden die publiekelijk te raadplegen zijn op de website van Kokoro Shiatsu.
 2. Voor uw afspraak, kunnen contact- en persoonlijke gegevens worden gevraagd en worden zonder uw toestemming nooit aan derden verstrekt.
 3. Kokoro Shiatsu geeft uitsluitend professionele behandelingen. Cliënten die ongewenste opmerkingen of ongewenste handelingen en/of gedragingen verrichten, worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.
 4. Kokoro Shiatsu behoudt zich ten allen tijden het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.

 

Afspraken

 1. Kokoro Shiatsu behandelt uitsluitend op afspraak.
 2. Elke afspraak gemaakt middels telefoon, e-mail of mondeling, is bindend en kan telefonisch, per e-mail of schriftelijk worden geannuleerd.
 3. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 4. Indien de cliënt niet op de afspraak verschijnt zonder afzegging of de afspraak niet tijdig wordt geannuleerd, wordt er 50% van de gekozen behandeling in rekening gebracht. Tenzij er sprake is van overmacht, nader te bepalen door Kokoro Shiatsu.

 

Behandelingen

 1. Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut of ander medisch specialist, dan dient u dit voorafgaande de behandeling te melden. Voor aanvullende informatie voor lees verder bij contra-indicaties.
 2. Tijdens de behandeling kan Kokoro Shiatsu besluiten om niet (verder) te behandelen en/of de cliënt door te sturen naar de huisarts.
 3. Kokoro Shiatsu is geen fysiotherapeut of arts en is dus onbevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte, blessures, andere verwondingen of aandoeningen.
 4. Een shiatsu behandeling bij Kokoro Shiatsu is niet medisch en is ook niet bedoeld als een alternatief voor een medische behandeling.
 5. Gelieve gemakkelijk zittende kleding dragen tijdens de behandeling en doe sieraden zoveel mogelijk af.
 6. Mocht Kokoro Shiatsu wegens ziekte of andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte stellen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.

 

Contra-indicaties

 1. Bij Kokoro Shiatsu wordt onder contra-indicaties verstaan: redenen waarom iemand niet of gedeeltelijk behandeld mag worden.
 2. Als u twijfelt of u behandeld mag worden, raadpleeg dan eerst uw (huis)arts en/of specialist.

 

Absolute algehele contra-indicaties Relatieve algehele contra-indicaties Relatieve plaatselijke contra-indicaties
Ernstige Hartaandoeningen Diabetes Sterk behaarde huid
Ernstige vaataandoeningen Burn-out Niet besmettelijke huidziekte
Trombose Lichte vaataandoeningen Spataderen
Infectie en infectieziekte (griep, long- en keelontsteking) Absolute plaatselijke contra-indicaties (plaatselijk mag er niet gemasseerd worden)
Totale uitputting Botbreuk
Bij gebruik van (hard)drugs of alcohol Recente operatie
Koorts Bloeduitstorting
Besmettelijke huidziekte Spierscheur
Kneuzing of verwonding
Recente whiplash
Twijfelachtige verdikking
Zwangerschap tot de 12e maand
Hoge bloeddruk

 

Tarieven en betalingen

 1. Bij behandeling van particulieren dient de betaling direct na de behandeling contant of met pinbetaling te worden voldaan.
 2. Kokoro Shiatsu behoudt zich het recht om ten allen tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

 

Hygiëne

 1. Hygiëne en ethiek zijn binnen Kokoro Shiatsu vanzelfsprekend. Van onze cliënten worden verwacht dat zij verzorgt en rein op de afspraak verschijnen.
 2. Van Kokoro Shiatsu kan worden verwacht dat de praktijkruimte eveneens de gebruiksmaterialen hygiënisch zijn.

 

Kortingen en acties

 1. Verjaardagskortingen, Strippenkaarten en andere acties zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 2. De kortingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties, tenzij anders vermeld.
 3. De Verjaardagskorting is geldig tot drie maanden na de verjaardagsdatum en is persoonsgebonden.
 4. De Strippenkaart wordt in één keer betaald en staat voor drie dezelfde behandelingen. Door aanschaf van de Strippenkaart geniet u van een korting op de gekozen behandelingen. Raadpleeg kokoroshiatsu.nl voor meer informatie.
 5. De Strippenkaart is geldig tot 1 jaar na de eerste stempel en niet geldig in combinatie met andere acties.
 6. Bij Kokoro Shiatsu zijn cadeaubonnen verkrijgbaar voor elke behandeling.
 7. Kortingen zijn niet van toepassing bij de aanschaf van onze cadeaubon.
 8. Alleen originele bonnen van Kokoro Shiatsu worden geaccepteerd. Eenmaal afgegeven en betaalde cadeaubonnen kunnen niet meer worden geretourneerd cq. ingewisseld worden voor contacten.

 

Aansprakelijkheid

 1. De behandeling die wordt aangeboden door Kokoro Shiatsu is ter bevordering van ontspanning en vitaliteit.
 2. Kokoro Shiatsu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een behandeling door Kokoro Shiatsu, tenzij cliënt kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking de schade waartegen Kokoro Shiatsu is verzekerd.
 3. Kokoro Shiatsu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het verschaffen van onjuiste informatie over een onbekend en/of gezondheidsaspect door cliënt.
 4. Kokoro Shiatsu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 

 

Laatste versie gewijzigd 20 oktober 2019, versie 2.0.

Reacties zijn gesloten.